De kosten

Voor uitvaarten binnen de gemeente Apeldoorn: € 350,-
Voor uitvaarten daarbuiten: € 400,-
Alleen het schrijven van de toespraak, niet het voordragen: € 300,-
Bij meerdere gesprekken (gesprek bij leven) reken ik: € 50,- per uur.
Bedragen zijn inclusief btw en reiskosten.
Binnen het bedrag valt een persoonlijk gesprek, het schrijven van een toespraak, een correctieronde en het houden van de toespraak tijdens de uitvaartceremonie. Als u wilt, praten we op een later moment nog na.
Veel uitvaartverzekeringen hebben een post ‘vrij besteedbare ruimte’. Ik adviseer u te overleggen met uw uitvaartondernemer of de kosten voor een uitvaartspreker hieronder vallen.